Alle Nederlandse startups op een kaart

In een oogopslag alle Nederlandse startups in kaart. Onderzoeksbureau EIM schat het aantal startups op ruim 7000. Deze zorgen voor een werkgelegenheid van bijna 16.000 fte’s en een omzet van € 1,9 miljard. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 2,2 fte.

In een oogopslag alle Nederlandse startups in kaart. Onderzoeksbureau EIM schat het aantal startups op ruim 7000. Deze zorgen voor een werkgelegenheid van bijna 16.000 fte’s en een omzet van € 1,9 miljard. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 2,2 fte.

Nederland is niet het enige land dat graag startups binnenhaalt. Ook wij als land concurreren op een wereldmarkt. Startups komen graag naar Nederland, maar wij zijn niet hun enige keuze. Zij zijn ongebonden en vestigen zich lang niet altijd in het land van herkomst. Ze maken een bewuste afweging voor een vestigingsland. Zij kijken daarvoor onder meer naar de regelingen op het gebied van ondernemingsrecht, fiscaliteit, innovatieklimaat, immigatiewetgeving en de aanwezigheid van acceleratorprogramma’s. Op basis daarvan kiezen sommigen heel bewust een land uit dat voor hen gunstig is. Als wij als Nederland tot de meest innovatieve economieën van de wereld willen blijven behoren, zullen we moeten zorgen dat die startups Nederland uitkiezen.

Via deze website zie je alle startups in een oogopslag:

Bron: http://dutchstartupmap.com
Blijf op de hoogte